English
اطلاعات تماس
 
تلفن:
نمابر: 02189781794-02188334093
آدرس دبیرخانه: instagram: anjoman_modiriat
پست الکترونیکی: office.iams@gmail.com
کد پستی:
مشاهده خبر
دهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس بین الملل مدیریت

دهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنفرانس بین الملل مدیریت از ساعت 14:30 تا ساعت17 روز شنبه 1397/06/24 در دفتر رئیس کنفرانس و با حضور خانم دکتر خلیفه سلطانی نائب رئیس و آقایان: دکتر کزازی،دکتر فقیهی،دکتر رازینی،دکتر طلوعی برگزار گردید.
در این جلسه آقای دکتر بیات، دبیر کمیته اجرایی پوستر اولیه کنفرانس را ارائه و پس از اصلاحات و تغیراتی که توسط دبیر کمیته علمی و اعضاء شورای سیاستگذاری پیشنهاد گردید، به تصویب رسید.

   

در این جلسه :
1- عناوین سخنرانی ها و کارگاه ها تخصصی محورها کنفرانس توسط کمیته علمی به شرح زیر تصویب گردید.

  

2-اعضاء تیم هر محور و دانشگاه مشارکت کننده به تصویب نهایی رسید.

 

                      

3- نامه دعوت نامه های رسمی جهت ارسال به دانشگاه ها، دانشکده ها و نهاد های ذی ربط تایید و مصوب گردید که دبیر هر محور پیگیر اطلاع رسانی لازم را در دانشگاه مشارکت کننده به عمل آورد.

4- نهاد های پشتیبان (مادی و معنوی) تعیین و درج لوگوی آنان در پوستر همایش مصوب گردید.

 

جلسه بعدی در روز چهارشنبه  1397/07/04 در سالن شهید شکوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار      خواهد شد.

در صورت نیاز به داشتن فایل PDF نام محور و اعضا و دبیران با ایمیل iman.chinichian@yahoo.com با عنوان نام محورها درخواست دهید

منبع: دبیرخانه انجمن علوم مدیریت ایران
نویسنده خبر: ایمان چینی چیان مقدم
تاریخ انتشار: 1397/06/31 - 10:30
شناسنامه انجمن

انجمن علوم مدیریت ايران به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص راه اندازی شده است.