انجمن علوم مدیریت ایران

بدینوسیله:

نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان توانیر، خیابان شهید عباسپور، نبش کوچه هفت پیکر، پلاک 23

تلفن: 15-88770011

دورنگار: 88770019

کد پستی: 1436863113

 

دبیرخانه انجمن علوم مدیریت ایران

keyboard_arrow_up