چشم انداز:
– انجمن علوم مدیریت ایران تلاش می کند تا در پنج ساله ی اول به عنوان انجمن مدیریتی برتر در ایران شناخته شده و در پنج ساله ی دوم عامل مرجعیت علم مدیریت در کشور باشد.

ماموريت :

–  ايجاد پايگاه دستاورد های علم مدیریت در سطح ملی و بین المللی برای اعضاء بمنظور بهره مندی از خرد جمعي

– بسط و گسترش فرهنگ کار تیمی و بهره گیری از تجربیات متخصصین علم مدیریت و مدیران اجرایی سازمان های موفق

 اهداف:

– توسعه و تقويت روابط و مناسبات حرفه ای با ديگر سازمان هاي مرتبط

– گسترش و تحکیم جايگاه انجمن در مراکز تصميم گيري دولتی از طريق مشارکت با آنها و ارائه مشاوره های تخصصی

– فراهم نمودن امکان دسترسي و مبادله اطلاعات از طریق راه اندازی پایگاه اینترنتی انجمن بین اعضاء

 

– افزایش تعداد اعضای حقیقی و حقوقی

keyboard_arrow_up