دکتر سیدحمید خداداد حسینی

رئیس هیئت مدیره انجمن

دکتر حشمت خلیفه سلطانی

نائب رئیس انجمن

دکتر حسین صفری

عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن

دکتر غلامرضا گودرزی

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر مسعود طالبیان

عضو هئیت مدیره انجمن

دکتر سیدمحمد علی خاتمی فیروزآبادی

عضو هیات مدیره انجمن

دکتر شهریار عزیزی

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر ابوالفضل کزازی

بازرس اصلی

دکتر پویا وداعی

عضو هیات مدیره انجمن علی البدل

دکتر حسین وظیفه دوست

عضو هیئت مدیره علی البدل
keyboard_arrow_up