اعضاي كميته علمي محورهای تخصص کنفرانس بین المللی مدیریت

 1. کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی:

1.1. دکتر آرش شاهین

1.2. دکتر رسول نورالسناء

1.3. دکتر منوچهر نجمی

 1. رهبری و رفتار سازمانی:

2.1. دکتر آرین قلی‌پور

2.2. دکتر سارا بانكي

2.3. دكتر سعيد شهباز مرادي

2.4. دکتر سید بابک علوی

 1. تولید، فرآیند و عملیات:

3.1. دکتر عادل آذر

3.2. دکتر محمدرضا اکبری جوکار

3.3. دکتر مهران سپهری

 1. مدیریت مالی:

4.1. دکتر فدایی نژاد

4.2. خانم دكتر مشايخي

4.3. آقاي دكتر حميد مدرس

4.4. دکتر محسن بهرامگیری

 1. مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات:

5.1. دکتر پیام حنفی زاده

5.2. دکتر امیر البدوی

5.3. دکتر محمدتقی عیسائی

5.4.

 1. مدیریت استراتژیک و رقابت:

6.1. دکتر محمد ابویی اردکان

6.2. دکتر کاوه محمد سیروس

6.3. آقاي دكتر كرمانشاه

6.4. دکتر علینقی مشایخی

6.5. دكتر محمد رضا آراستي

 1. مدیریت منابع انسانی:

7.1. دکتر ابراهیم شیخ

7.2. دکتر آرین قلی‌پور

7.3. دکتر بهزاد ابوالعلایی

7.4. دکتر سارا بانکی

7.5. دكتر سعيد شهباز مرادي

 1. مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه:

8.1. دکتر محمدرضا آراستی

8.2. دکتر زهره بشارتی راد

8.3. دكتر مختارزاده

8.4. دكتر منصور

 1. مدیریت بازار:

9.1. دکتر احمد روستا

9.2. دكتر نجمي

9.3. دکتر ناصر کرمی

9.4. دكتر محمود احمديان

 1. اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت:

10.1. دکتر ابوالفضل گایینی

10.2. دکتر ابراهیم سوزنچی

10.3. دکتر احد قراملکی

10.4. دکتر احمد شربت اوغلی

 1. حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی:

11.1. دکتر ابوالحسن فقیهی

11.2. دکتر فریدون آذرهوش

11.3. دكتر علي كرمانشاه

 1. کارآفرینی:

12.1. دكتر زالي (دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران)

12.2. دكتر يدالهي (معاون آموزشي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران)

12.3. دکتر سید علیرضا فیض‌بخش

keyboard_arrow_up