دکتر سید حمید خداداد حسینی

رئیس هیئت مدیره انجمن

خانم دکتر حشمت خلیفه سلطانی

نائب رئیس انجمن

دکتر مسعود طالبیان

عضو هیئت مدیره

دکتر حسین صفری

عضو هیئت مدیره

دکتر سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی

عضو هیئت مدیره

دکتر غلامرضا گودرزی

عضو هیئت مدیره

دکتر شهریار عزیزی

عضو هیئت مدیره

دکتر پویا ردایی

عضو هیئت مدیره

دکتر ابوالفضل کزازی

بازرس اصلی

دکتر حسین وظیفه دوست

عضو هیئت مدیره
keyboard_arrow_up